Οδηγός Παραγωγής του CIAK Film Office της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Στον Οδηγό Παραγωγής, μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες σχετικά με Εταιρείες, Παραγωγούς και Επαγγελματίες γύρω από τον οπτικοακουστικό τομέα.

Το ευρωπαϊκό έργο CIAK με αναλυτικό τίτλο «Κοινές πρωτοβουλίες για την αναγνώριση και αξιοποίηση της δυνατότητας τουρισμού της περιοχής του προγράμματος μέσω κινηματογράφου – Common Initiatives to Acknowledge and valorize tourism potential of the programme area through cinema», χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας 2014-2020.